ΠΕΤΙΕ :: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ :: MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGISTS :: BIOMEDICAL LABORATORY SCIENTISTS :: ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Xanax abuse prescription
Order Ambien cheap
Lorazepam online purchase
Ambien prescription how to
Buy Modafinil france
Lorazepam withdrawal benzodiazepines
Buy Tramadol arizona
Buy Ativan no prescription needed
Xanax bars how many mg
Cheap Provigil prices
Order Valium vicodin
8 mgs of Xanax
Buy Lorazepam in uk
Generic Phentermine consultation
Xanax bar buy online no prescription
Order Phentermine drug
Phentermine prescription canada
Buy Ativan no prescription
Buy Klonopin australia
How long does Valium 10mg last
Buy Tramadol with cod
Buy Phentermine san diego
Lorazepam with mirtazapine
Ambien 2009 sales
Buy Ativan line
Generic Soma pills
Lorazepam prescription program
Soma online cash on delivery
Lorazepam with gaba
Valium mano 10 mg
Ambien generic online
Generic Zolpidem price
Ativan online uk
Generic Phentermine 30 mg
Generic Ambien orange pill
Buy Ativan in canada
Buy Ativan cheap
Lorazepam with gabapentin
Ambien cr 12.5mg
Buy Klonopin uk
Buy Tramadol cod delivery
Buy Tramadol worldwide
Provigil prices canada
Ordering Ambien online safely
Snort 5mg Ambien
Roche Valium 10mg online
Cheap Adipex
Xanax generic pill pictures
Buy Phentermine
Buy Xanax india
2mg Xanax high
Soma sale us
Order Valium for overnight delivery
Cheap Ambien no rx
Ambien generic Zolpidem side effects
Ultram with antidepressants
Generic Klonopin 1mg
Order Adipex 37 5 mg
Ambien 10mg 5mg
Soma online radio
Cheap Phentermine australia
Ultram with depression
Lorazepam online prices
Generic Ambien forum
Lorazepam with celexa
Order Xanax online australia
Buy Lorazepam cheap
Clonazepam with coffee
Online pharmacy Ambien cr
Buy Ativan zopiclone online
Buy Modafinil australia online
Adipex online from overseas
Where to order Phentermine 37.5
Valium 5 mg price
Buy Clonazepam pills online
Order Lorazepam cheap
Buy Soma louisiana
Tramadol online mexico
Buy diazepam online no prescription
Ambien canadian prescription drugs
Buy Ativan netherlands
Soma online united states
Ambien for panic disorder
Ambien 10mg street price
Ativan online with prescription
Order Phentermine now
Generic Ambien pills
Buy Clonazepam cheap
Ambien rem behavior disorder
Lorazepam online mastercard
Buy Zolpidem uk
Cheap Clonazepam for sale
Soma prescription alcohol
Buy Provigil 200 mg
Phentermine prescription doctor arlington tx
Carisoprodol generic Soma
Generic Ambien trip
Buy Ativan no prescription needed
Cheap Soma medicine
Xanax dosage 3 mg
Ambien buy overnight
Provigil online doctor
Lorazepam withdrawal symptoms
Generic Ambien no prescription cod
Clonazepam with alprazolam
Generic Lorazepam tablets
Ambien buy generic
Lorazepam with gabapentin
Diazepam prescription help
Buy Tramadol blue
Order Ambien overnight
How to order Ambien online
Ambien prescription canada
Lorazepam prescription medicine
Lorazepam sale online
Buy Phentermine now
Buy Zolpidem
Xanax online questionnaire
Generic Provigil nuvigil
Tramadol online pharmacy
Buy Ambien online uk
Cheap Tramadol capsules
Soma online cod
Valium 1mg Xanax
Taking 6 mg of Xanax
Cheap Soma cube puzzle
Ambien omg
Generic Modafinil april 2012
Order Soma online overnight delivery
Lorazepam with
Zolpidem prescription drug
Buy Ativan philippines
Buy Ultram in canada
Generic Soma pictures
Generic Klonopin green
Ambien buy price
Buy Ativan in europe
Lorazepam with copd
Valium and diazepam 10mg
Order Ativan australia
Lorazepam with ambien
Generic Tramadol 50mg
Soma online doctor prescription
Buy Phentermine lannett
Buy Phentermine ireland
Ambien generic sandoz
Ambien cr with no prescription
Ativan prescription benefits
Buy Lorazepam drug
Clonazepam rx com
Valium 10mg ww
Order Ambien cod delivery
Generic Ambien 6469
Ambien 5mg or 10mg
Canada Provigil 100mg
Buy Tramadol online no prescription
Ambien generic does look like
Adipex rxlist
Ambien the generic
Valium online uk
Cheap Provigil from india
Buy Tramadol mastercard
Generic Ativan manufacturers
Lorazepam with drinking
Generic Lorazepam manufacturers
Generic Ambien 1 mg
Ambien prescription assistance programs
Order Ativan online cheap
Buy Lorazepam england
Buy Lorazepam mexico
Modafinil no prescription
Generic Ativan canada
Ativan prescription epilepsy
Ambien thyroid disorder
Lorazepam with morphine
Ambien cr prescription medication
Purchase Lorazepam
Lorazepam rx 774
Buy Klonopin 2mg
Ambien generic no prescription
Lorazepam with propranolol
Buy Ambien online uk
Xanax tablets 2mg
Buy Valium xanax
Generic Ativan good
Xanax in bipolar disorder
Clonazepam with 2530 on it
Cheap Soma parking
Side effects Provigil canada
Lorazepam with opiates
Clonazepam online buy
Ultram withdrawal symptoms
Generic Klonopin color
Buy Soma drugs
Buy Ativan zopiclone online
Over the counter Ambien generic
Purchase Ativan online
Generic name for Ambien cr
Cheap Lorazepam no prescription
Order Tramadol from mexico
Online pharmacy Phentermine no rx
Ambien mg sleep
Tramadol sale uk
Ativan online prescription
Snorting Soma prescription
Generic Adipex
Order Modafinil australia
Buy Lorazepam cheap no prescription
Generic Ativan medicine
I took 20mg of Valium
Phentermine prescription from doctor
Buy Lorazepam in canada
Lorazepam with a prescription
Order Lorazepam canada
Picture of Ambien generic pill
Modafinil going generic
1mg Xanax effects
Ambien vs Zolpidem generic
Lorazepam with or without food
Modafinil online paypal
Buy Tramadol electron
Ambien generic appearance
Buy Ativan no prescription mastercard
Generic Ambien pill identifier
Xanax canada drugs
No prescription Ambien order
Lorazepam with lunesta
Generic Ativan side effects
Ambien generic dosage
Generic Zolpidem tartrate manufacturers
Ambien cr when will go generic
Lorazepam rx7
How many mgs is a Xanax bar
Generic Valium medication
Buy Phentermine phendimetrazine
Buy Klonopin online cheap
Ambien online in canada
Buy Ambien in brazil
Order Phentermine 37 5 online
Ativan online purchase
Buying Valium in bali
Buy Ativan india
Buy Phentermine cheap no prescription
Soma online without prescription
Cheap Ativan 1mg
Ambien mg l
Buy Clonazepam cheap
Xanax bars mg
Lorazepam with 5 htp
Where can i purchase Ambien
Ambien prescription canada
Generic Ambien 30 mg
Is 20mg of Ambien dangerous
Ambien menstrual disorders
Ambien online drug
Order Lorazepam online
Valium 5mg dosage
Ultram with prozac interactions
Ambien generic online no prescription
Buy Phentermine rhode island
Buy Lorazepam cheap
Buy Modafinil in us
Buy Lorazepam doctor
Buy Ambien Zolpidem
Buy Tramadol in uk
Buy Ativan with mastercard
Anita Valium costume cheap
Soma prescription medication
Lorazepam with one drink
Can i take 2 10mg Ambien
Order Xanax 2mg
Phentermine prescription ob gyn
Buy Ativan now
Buy Soma new york
Buy Ativan medication
Order Soma seeds
Modafinil online uk no prescription
Cheap Soma cash on delivery
Ativan online cod
Clonazepam rx
Ativan prescription dose
Purchase Phentermine 37.5
No prescription Ambien order
Best place buy Modafinil
Buy Phentermine bangalore
Buy Modafinil france

UPDATED:Κυρ, 27 Δεκ 2015 10am

Εξώδικη διαμαρτυρία της ΠΕΤΙΕ προς τον ΑΣΕΠ

Εξώδικη διαμαρτυρία της ΠΕΤΙΕ προς τον ΑΣΕΠ

Η ΠΕΤΙΕ έκανε παρέμβαση με Εξώδικη διαμαρτυρία για την ταλαιπωρία χιλιάδων μελών της και κάλεσε τους αρμόδιους φορείς να προβούν στην παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 5Κ/2015.

Προκήρυξη Μόνιμου Προσωπικού ΑΣΕΠ για Νοσοκομεία (5Κ/2015)

Προκήρυξη Μόνιμου Προσωπικού ΑΣΕΠ για Νοσοκομεία (5Κ/2015)

Η προκήρηξη 5Κ/2015 περιλαμβάνει 28 θέσεις Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ σε όλη την Ελλάδα. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει με την πάροδο της 1ης Δεκεμβρίου...

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, 21-23 Μαίου 2015, Πολεμικό Μουσείο

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, 21-23 Μαίου 2015, Πολεμικό Μουσείο

      ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΓΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Β' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ιό Έμπολα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ιό Έμπολα

Ο αιμορραγικός πυρετός Έμπολα είναι μια σπάνια, σοβαρή, συχνά θανατηφόρος ιογενής λοίμωξη. Η νόσος προσβάλλει ανθρώπους και άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά (π.χ. πιθήκους, γορίδες, χιμπατζήδες). Ο ιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά...

Κώδικας Δεοντολογίας Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημών

Κώδικας Δεοντολογίας Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημών

  Κώδικας Δεοντολογίας για τις αρχές και τα πρότυπα με τα οποία  οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων (Βιοϊατρικοί Εργαστηριακοί Επιστήμονες)  θα πρέπει να ασκούν το επάγγελμά τους στο κλινικό εργαστήριο....

Ερμηνευτική Εγκύκλιος για τις Επιστημονικές εκδηλώσεις

Ερμηνευτική Εγκύκλιος για τις Επιστημονικές εκδηλώσεις

Αιτήσεις Επιστημονικών Εκδηλώσεων τύπου Α', Β', Γ', Δ' - τύπου Α', Δ' εξωτερικού Ερμηνευτική Εγκύκλιος

Health IT Standards for Public Health

Health IT Standards for Public Health

Η Κοινοπραξία Public Health Data Standards (που βρίσκεται στη Βαλτιμόρη, ΗΠΑ) μόλις δημοσίευσε τα ακόλουθα δύο έγγραφα, που έχουν σχέση με τα Standard του Εργαστηριακού Τομέα της Δημόσιας Υγείας. "Part 1: HIT...

Πρόταση για Δημιουργία Υποδιεύθυνσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

Πρόταση για Δημιουργία Υποδιεύθυνσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

Η πρόταση μας, σε συνέχεια σχετικών εισηγήσεων από το έτος 2001, είναι η δημιουργία ξεχωριστού Τομέα (Υποδιεύθυνσης) Στελεχών Επιστημών Υγείας στην Ιατρική Υπηρεσία στα Δημόσια Νοσοκομεία, με Διευθυντή ο οποίος...

Συνεχείς ενέργειες του Δ.Σ. της ΠΕΤΙΕ για την άδεια άσκησης επαγγέλματος

Συνεχείς ενέργειες του Δ.Σ. της ΠΕΤΙΕ για την άδεια άσκησης επαγγέλματος

Συνεχείς οι ενέργειες του Δ.Σ. της ΠΕΤΙΕ για την άδεια άσκησης επαγγέλματος: Υπομνήματα προς τους Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και Εκπαίδευσης. Υπόμνημα σχετικά με την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος προς τον  Υπουργό Υγείας...

Άμεση Επικοινωνία με την ΠΕΤΙΕ

Τηλ.-Fax.: 210 5220330
Κινητό: 6977433301
e–mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
---------------------------
Ωράριο Γραφείων ΠΕΤΙΕ:
Κάθε Τετάρτη 5-8μμ 
Η ΠΕΤΙΕ έχει πρωταρχικό σκοπό την Αναβάθμιση των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο του Biomedical Laboratory Scientist. 
-------------------------------------
Δεν ταυτίζεται ούτε και υποστηρίζει οποιαδήποτε Ιδιωτική Εταιρεία Ιατροφαρμακευτικών προϊόντων ή Εργαστηρίων.